Zubi ngày đầu bấm máy phim sitcom, ra mắt kênh truyền thông Anbiweb TV

Ngày 28-5-2020 Zubi chính thức ngày đầu tiên bấm máy quay seri phim sitcom, ra mắt kênh truyền thông mang tên Anbiweb TV

Anbiweb TV là kênh truyền thông video, phim sitcom, video ghi lại các khoảnh khắc tại Văn Phòng thiết kế web Anbiweb, các khoảnh khắc teambuilding, chu du cùng nhau của các thành viên Anbiweb

post

Related posts

Tin & Sự kiện

Zubi công bố Anbiweb sát nhập Biweb Cloud

Công ty Zubi công bố Anbiweb sát nhập Biweb Cloud Một nền tảng mới, lợi ích vô vàng, quản lý tập trung mọi thứ trên