Thương hiệu của chúng tôi Logo Zubi Brand

Danh tính Zubi là một logo. Logo Zubi Đó là cách chúng ta giao tiếp và đó là ngôn ngữ của chúng tôi. Các nguyên tắc xây dựng thương hiệu dưới đây là một hướng dẫn để giúp tạo ra một bản sắc thương hiệu nhất quán và thống nhất.

Logo của Zubi Group

Đây là logo của chúng tôi, một trong số đó luôn được sử dụng. Có hai phiên bản để đảm bảo tối ưu dễ nhìn nhất.

foooter2023-38406

Logo Zubi chính

Là logo chính dạng này được sử dụng ở bất cứ khi nào có thể.

foooter2023-75648

Logo Zubi ngược

Phiên bản này với wordmark trắng thể hiện tốt trên nền tối.

1 số cách thể hiện Logo Zubi

Office Logo Zubi

5/5 - (4 bình chọn)